oddać [odpłacić i in.] z procentem [z nawiązką]


oddać [odpłacić i in.] z procentem [z nawiązką]
oddać [odpłacić i in.] z procentem [z nawiązką] {{/stl_13}}{{stl_33}}'odpłacać się w większym stopniu; czymś więcej ponad to, czego się od kogoś doznało, doświadczyło':{{/stl_33}}{{stl_10}}Za doznane krzywdy odpłacił im z nawiązką. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nawiązka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. nawiązkazce; lm D. nawiązkazek {{/stl 8}}{{stl 7}} kara pieniężna nakładana sądownie jako odszkodowanie za wyrządzone krzywdy; zadośćuczynienie {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}oddać [odpłacić i in.] …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odpłacić (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. odpłacać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}oddać [odpłacić i in.] z procentem [z nawiązką] {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • procent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. procentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jedna setna danej wielkości, oznaczona znakiem %; odsetek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Inflacja wzrosła o 10 procent. Prace wykonano… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • procent — m IV, D. u, Ms. procentncie; lm M. y 1. lm MDB. procent (głównie przy liczebnikach) «setna część danej wielkości (%); odsetek» Duży, znaczny, olbrzymi, nikły, niewielki, niski procent czegoś. Dwa, trzy, pięć, dziesięć, sto procent ludności,… …   Słownik języka polskiego